מימוש זכויות הנכים בישראל

מימוש זכויות רפואיות

אובדן כושר עבודה הוא כמו צונאמי… הוא אינו תלוי בגיל ואינו נשלט על ידי האדם. במידה ונפגעת, עליך לדעת מהן הזכויות המגיעות לך בגין אובדן כושר עבודתך, מי אחראי לשלם לך פיצויים, ומה מציעות פוליסות הביטוח הנמכרות כיום על ידי חברות הביטוח.

מהו אובדן כושר עבודה?

אובדן כושר עבודה שייך למצבים שבהם האדם מאבד את היכולת לעבוד בעקבות מחלה או תאונה ואת היכולת לכלכל את עצמו בין אם באופן מוחלט או חלקי. במצבים כאלו, זכאי האדם לקבל פיצויים כספיים ממקורות שונים, ביניהם המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח.

פיצוי בגין אובדן כושר עבודה מביטוח לאומי

במידה ומדובר בפגיעה כתוצאה מתאונת עבודה, זכאי הנפגע לקבלת גמלה מביטוח לאומי המכונה "דמי פגיעה" לאחר שהגיש את המסמכים הרפואיים הנדרשים ונבדק ע"י רופא תעסוקתי. "דמי הפגיעה" מזכים פיצויים בשיעור של 75% משכרו הממוצע של העובד, וניתן לקבלם מביטוח לאומי לתקופה בת 90 יום לכל היותר.

במידה ותקבע על ידי רופא תקופת אובדן כושר עבודה קצרה (עד 12 ימים), יקבל העובד במשך שלושת הימים הראשונים את הפיצויים ממעבידו ושאר התקופה תשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי. בתקופות ארוכות (עד 90 יום) ישולמו תשעת הימים הראשונים על ידי המעסיק והימים הנותרים על ידי הביטוח הלאומי בשיעור זהה.

כדי לקבל "דמי פגיעה",  ולממש את  הזכויות רפואיות המגיעות לכל נפגע בתאונת עבודה, על הנפגע להציג בפני הביטוח הלאומי והמעסיק את המסמכים הרפואיים הנדרשים, ואת אישור הרופא התעסוקתי בגין אי כושר עבודה.

ביטוח אובדן כושר עבודה

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה באה להבטיח לאדם שנפגע או שחלה משכורת חודשית קבועה שתסייע לו לכלכל את עצמו ואת בני משפחתו. פוליסה כזו ניתן לרכוש בכל אחת מחברות הביטוח הפרטיות. זכור: הפוליסה אינה תחליף למגיע לך מביטוח לאומי..

גובה הפיצויים להם זכאי מבוטח הסובל מאובדן כושר עבודה יהיה בשיעור של עד כ- 75% משכרו הממוצע במהלך השנה שקדמה לתאונה או למחלה. המבוטח יקבל את הפיצויים מחברת הביטוח בתום תקופת המתנה בת שלושה חודשים, ובתנאי שלא הסתיימה תקופת הביטוח והנפגע אכן אינו עובד.

במקרים רבים, ניתן להוסיף לפוליסת הביטוח נספח המקנה למבוטח אפשרות להחזרים רטרואקטיביים על מרבית מתקופת ההמתנה תמורת תוספת כספית (פרנצ'יזה).

לאיזה פרק זמן יקבל המבוטח את הפיצויים מחברת הביטוח?

המבוטח יקבל את הפיצויים מחברת הביטוח כל עוד לא תמה תקופת הביטוח ובמידה ולא החלים וחזר לשגרת עבודתו. במקרים שאינם אלו, ימשיך המבוטח לקבל את הפיצויים עד מותו או עד הגעתו לגיל פרישה.

אובדן כושר עבודה עשוי להיות ביטוי מפחיד, אך במידה ואנו יודעים את הזכויות הרפואיות שלנו, ודאגנו גם לביטוח פרטי בעוד מועד, הרי שמצבנו הלא נוח יכול להשתפר פלאים.

שתף ב:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • RSS
  • Add to favorites
  • Twitter
קטגוריות: מס הכנסה

סגור לתגובות