מימוש זכויות הנכים בישראל

מימוש זכויות רפואיות

קצבאות נכות – איך נקבעת דרגת הנכות?

פורסם ע"י admin סגור לתגובות

קצבאות נכות מגיעות לאדם נכה שבעקבות קושיו הגופני, השכלי או הנפשי איבד את יכולתו להשתכר בכוחות עצמו. את שיעור הקצבאות קובעים בהתאם לרמת אי כושרו של אותו האדם, ואלה מסופקות לו לפי המידע של חוק הביטוח הלאומי ובאחריותו של המוסד לביטוח לאומי.

את דרגת הנכות ניתן לקבוע לפי רשימה של מבחנים ובדיקות רפואיות הנמצאות בתקנות הביטוח הלאומי. ברשימה, על כל בעיה רפואית יש פירוט מלא של אחוזי הנכות. אם לאדם מסוים יש מספר מחלות שנקבעו בנפרד ע״י הרופא המטפל, את אחוז הנכות ישקלל הביטוח הלאומי על פי אחוזי הנכות.

  • קצבת נכות כללית – את קצבה זו מקבל כל אדם שבעקבות נכותו, נפגעה יכולתו להשתכר לפחות ב-50%. במקרה זה יש לעבור ועדה רפואית אשר תקבע את אחוזי הנכות הרלוונטיים. אנשים המקבלים קצבת נכות כללית, פטורים לחלוטין מתשלום דמי הביטוח הלאומי בתקופת הקצבה, על פי הנאמר בחוק. בכדי לדון בדרגת אי הכושר של המבוטח, יש חשיבות לקבוע את אחוזי הנכות הרפואית. את דרגת אי הכושר, מגדיר המוסד לביטוח לאומי באחוזים בהתאם ליכולתו של אותו אדם לעבוד ולפרנס את עצמו ואת משפחתו. בין הגורמים אשר משפיעים על דרגת אי הכושר הם אחוזי הנכות, המקצוע, הניסיון התעסוקתי , ההשכלה וגורמים נוספים המאפיינים את אותו אדם, אליהם מתייחס המוסד לביטוח לאומי. רק כאשר אדם מוגדר בדרגת אובדן כושר בשיעור של 100%, הוא זכאי לקבל את הסכום המירבי של קצבת הנכות.
  • קצבת ילד נכה – טיפול בילד נכה הוא עניין לא פשוט הן מבחינה פיזית והן מבחינה נפשית. ילדים בעלי ליקוי נכות מקבלים מהמדינה קצבת ילד נכה במטרה להקל על גידולו של הילד ולצמצם את ההוצאות הרבות של אותה משפחה. גם במקרה זה, הקצבה משולמת בהתאם למצב. במצבים של ליקוי שמיעה או תסמונת דאון לדוגמא, הקצבה תשולם למשפחה מאותו יום שהילד נולד. ילדים עם יותר מלקות אחת, זכאים לתשלום אחד על פי הסכום הגבוה מבין שני הסכומים אשר מצוינים בחוק. ילדים שזכאים לקצבה הם ילדים שבעקבות מחלה כרונית זקוקים לטיפול רפואי מיוחד על פי קביעה של רופא מטעם הביטוח הלאומי, ילדים בגיל 3 ומעלה אשר תלויים בעזרת הזולת בעקבות ליקוי גופני שכלי או נפשי (הליקוי נוצר בעקבות תאונה, מחלה, מום מלידה או תסמונת), או ילדים בעלי ליקוי מיוחד.
שתף ב:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • RSS
  • Add to favorites
  • Twitter
קטגוריות: קצבאות נכות

סגור לתגובות