מימוש זכויות הנכים בישראל

מימוש זכויות רפואיות

רוב האנשים אינם יודעים מה צפוי להם כאשר הם יפרשו לגמלאות ויתחילו לקבל קצבת זקנה. במאמר זה נספק את המידע הבסיסי אודות ביטוח זקנה, קצבת זקנה וזכויות אנשים עם נכות שמגיעים אל גיל הפרישה לגמלאות.

 

קצבת זקנה יקבל כל גבר בהגיעו לגיל 67 וכל אישה בהגיעה אל גיל 64. את הקצבה יקבלו אנשים שהיו מבוטחים פרק זמן מסוים כנדרש בחוק וששילמו או שולמו עבורם (עצמאים או שכירים) דמי ביטוח בהתאם למה שנקבע בחוק. המטרה של קצבת זקנה היא לאפשר לאנשים שפרשו לגמלאות, קצבה שמספיקה למחייתם. רוב האנשים בישראל אינם יודעים כי החל מגיל 18 הם מבוטחים בביטוח שנקרא 'ביטוח זקנה'. ביטוח זה נעשה באופן אוטומטי. רק אנשים שלהם נעשה ביטוח יהיו זכאים לקצבת זקנה כחוק. כדי לקבל את הקצבה יש לגשת לאחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי ולמלא טופס תביעה לקצבה זו. נכון לשנת 2015 שיעור קצבת הזקנה ליחיד הינה 1531 ₪ ליחיד ולזוג 2301 ₪. הקצבה לאנשים בני 80 ומעלה גבוהה יותר (חשוב לדעת שהדברים דינאמיים ולכן תמיד יש לבדוק אל מול המוסד לביטוח לאומי).

תוספות וחריגים

  • תוספת ותק- תוספת זו מגיעה לכל מי שהיה לו ביטוח זקנה יותר מעשר שנים לפני המועד בו הוא החל להיות זכאי לקצבת הזקנה. לאחר 10 שנות ביטוח זקנה התוספת היא שני אחוזים מהקצבה. הכללים שונים לגבי עקרת בית.
  • תוספת דחיית קצבה- אם אינכם זכאים לקצבת הזקנה משום הכנסה מעבודה או שמגיעה לכם הכנסה נמוכה מאוד של קצבת זקנה ואתם מוותרים עליה יש תוספת דחיית קצבה.
  • גמלה מיוחדת- אם אינכם מבוטחים בביטוח זקנה ולא זכאים לגמלת זקנה משום שעליתם לישראל לאחר גיל 60, תשולם לכם קצבה מיוחדת

כל אחד שהוכר כנכה זכאי לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי בהתאם לאותם אחוזי נכות שנקבעו לו בוועדה הרפואית. יש אפשרות להגיש בקשה לקצבה מסוג נכות כללית כשנה עד שנה וחצי לאחר היציאה לגמלאות. ברגע בו מגיעים לגיל הפרישה חלים כל מיני שינויים בקצבה של האדם הנכה ופעמים רבות צריך להתחיל ולחשב מה מגיע לאותו אדם מחדש וזאת בהתאם למצבו התפקודי והגיל שלו. אם הייתם זכאים לאחוזי נכות מסוימים עד לגיל הפרישה, בגיל הפרישה קצבת הנכות תיפסק אוטומטית ואתם תקבלו טפסי בקשה של קצבת זקנה מיוחדת עד לגובה קצבת הנכות שקיבלתם עד גיל הפרישה.. חשוב לדעת שיש לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת להסדיר את כל הקשור אל אותו קצבת פרישה.

לסיכום, פעמים רבות מבוגרים שזכאים לקצבת נכות אינם יודעים מה מגיע להם כאשר הם מגיעים לגיל הפרישה ומתחילים לקבל את קצבת הזקנה. על כן מומלץ תמיד להתעדכן במה מגיע ובגין מה.

שתף ב:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • RSS
  • Add to favorites
  • Twitter