מימוש זכויות הנכים בישראל

מימוש זכויות רפואיות

טופס 283 בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה – עצמאי,  הנו טופס אשר יש להגיש כאשר הנכם עצמאיים אשר נפגעתם במהלך עבודה אצלכם בעסק.  עצמאי הוא זה אשר רשום בביטוח לאומי כעובד עצמאי. הטיפול הרפואי יעשה דרך קופת החולים ובאמצעות רופאים המוכרים על ידי הביטוח לאומי. ביטוח רפואי פרטי לא יוכר ולא יוחזרו הכספים בעבורו.

כללי

בעלי עסק רבים כמו העובדים נפצעים במהלך העבודה. ישנו תהליך מעט שונה מתאונת עבודה לשכיר, אך מומלץ לקרוא על-כך ג"כ במטרה להבין את אופי הפעולות השונות מול הביטוח לאומי ומול הקופות חולים.  במידה ונפצעתם במהלך עבודתכם יש לטפל בפגיעה ולוודא כי הנכם שומרים עותק של כל הטפסים אשר תקבלו מחדר במיון והרופאים השונים. טפסים אלו ישמשו כהוכחה אל מול הביטוח לאומי בדבר הפציעה.

התהליך

ראשית כל יש לטפל בפציעה ולפנות לרופאים המומחים בסוג הפציעה במטרה לקבל את הטיפול הטוב ביותר ולקצר את תקופת ההחלמה.

שלב הראשון הכרה בפגיעה אל מול קופת החולים והמעביד

 • יש לוודא כי הנכם מחזיקי בגיליון השחרור  מחדר המיון במידה ויש.
 • יש לפנות לרופא המשפחה במטרה לקבל תעודה ראשונית לנפגע עבודה.

את האישורים הנ"ל יש להגיש למשרד קופת החולים שלכם.

שלב שני – הכרה בפגיעה אל מול ביטוח לאומי

יש למלא טופס 283 בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה – עצמאי אצל הביטוח לאומי, טופס זה מסכם את כל תהליך הפציעה ומהווה תביעה והכרה של הביטוח לאומי בפציעה. חשוב מאוד : למלא את כל הפרטים במסמך ולחתום במסמך במקומות המתאימים לכך.

טופס 283 מורכב מ – 2 חלקים.

 1. פרטים אישיים  – שם + משפחה, תאריך לידה, מצב משפחתי, ת.ז, כתובת, טלפון ומען למשלוח דואר. תאריך הפציעה, מקום התאונה, תאור התאונה והאיבר שנפגע. + חתימה שלך  – הצהרה.
 2. ימולא על-ידי הקופת חולים – שם הקופה ומהות התאונה ( אבחנה רפואית ).

טפסים שיש לצרף לטופס

 • אין צורך לצרף טפסים נוספים

סיכום התהליך

לאחר תקופה תקבל אישור בדואר על קבלת הטופס על-ידי הביטוח לאומי אשר יקבע כי עליך להגיש מסמכים נוספים או זימון לוועדה רפואית אשר תבחן ותאשר את אחוזי הנכות ( במידה ויש ) שמגיעים לך בעקבות הפציעה.

בהצלחה

שתף ב:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF
 • RSS
 • Add to favorites
 • Twitter
קטגוריות: מס הכנסה

סגור לתגובות