מימוש זכויות הנכים בישראל

מימוש זכויות רפואיות

בקשה לרכב מיוחד

פורסם ע"י Eran סגור לתגובות

טופס  בקשה לרכב מיוחד 8266 הנו מכתב אשר יש לשלוח לביטוח לאומי רק לאחר שוועדה רפואית בלשכת הבריאות או וועדת עררים קבעה לך אחוז מוגבלות בניידות או הכרה בנכות.

כללי

אלו אשר הוכרו על-ידי הוועדה הרפואית בבעיית ניידות  כבר מחזיקים תיק בביטוח לאומי ולכן טופס זה מתמקד בעיקר על נושא הזכויות לרכישת רכב חדש אשר אמור להתאים לצרכים החדשים של מוגבל הניידות לאחר התאונה/פציעה וכאמור, הכרה מול ביטוח לאומי.

התהליך

ראשית כל יש לקבל הכרה מהביטוח לאומי על נכות, מוגבלות ניידות או כל הכרה אחרת המצריכה את הסיוע של הביטוח לאומי לסיוע ברכישת רכב או ברכב קיים, ולאחר מכן לשלוח את הטופס בקשה 8226 של הביטוח לאומי.

מילוי הטופס ושליחתו

טופס זה מנמק את הצורך ברכישת הרכב ולכן מומלץ להוסיך מכתבי המלצה תומכים מהרופאים אשר אושרו לכך על-ידי הביטוח לאומי.. חשוב מאוד : יש למלא את פסקת פרטים על מוגבלות בניידות, נהיגה וזכאות -  על-ידי פקיד תביעות של הביטוח לאומי.

טופס בל/8200 מורכב מ – 3 חלקים:

א.       פרטי המוגבל בניידות  – שם פרטי ומשפחה, ת.ז, כתובת מגורים.

ב.       נימוקי הבקשה – סוג הרכב המבוקש, נימוקי הבקשה – מומלץ לצרף חוות דעת מקצועיות התומכות בטענה, אשר יונפקו על-ידי הרופאים המוכרים לביטוח לאומי.

ג.        פרטים על המוגבלות בניידות, נהיגה וזכאות – ימולא על-ידי

טפסים שיש לצרף לטופס

  • פרוטוקול  של הוועדה הרפואית האחרונה.
  • מומלץ – מכתבי תמיכה לרכישת הרכב מהרופאים המוסמכים לכך מהביטוח לאומי.

בהצלחה

שתף ב:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • RSS
  • Add to favorites
  • Twitter
קטגוריות: מס הכנסה

סגור לתגובות