מימוש זכויות הנכים בישראל

מימוש זכויות רפואיות

טופס תביעה לגמלה לילד נכה

פורסם ע"י Eran סגור לתגובות

טופס  תביעה לגמלה לילד נכה 7821 הנו טופס אשר יש להגיש כאשר ילדכם נכה. הקצבה ניתנת להכרה רטרואקטיבית עד שנה, במילים אחרות הביטוח לאומי יפצה אתכם בעבור השנה האחרונה של הטיפול בילדכם – אך לא יותר. הטיפול הרפואי יעשה דרך קופת החולים ובאמצעות רופאים המוכרים על ידי הביטוח לאומי. ביטוח רפואי פרטי לא יוכר ולא יוחזרו הכספים בעבורו.

כללי

כהורים לילד נכה לבטח עוברת עליכם תקופה לא קלה בלשון המעטה והנכם נדרשים לקחת את הילד לטיפולים רפואיים רבים. טיפולים אלו עולים כסף רב וחשוב מאוד לשמור את כל הקבלות בעבור התשלומים השונים, כמו גם את הדוחות הרפואיים במטרה לקבל את ההכרה של הביטוח לאומי בילד שלכם כנכה.

ילדים נכים יוכרו רק להורים אשר הנם תושבי ישראל. עולים חדשים יוכלו להגיש קצבה לזכאות במידה ואחד מקרובי המשפחה מדרגה ראשונה ( אבא, אמא, אח, אחות, סבא או סבתא ) עלו עמם.

תקופת הזכאות הנה עד הגעת הילד לגיל 18 הזכאות אינה מובנת מאליה והביטוח לאומי רשאי לבדוק ולזמן את הילד לוועדות רפואיות - אך עד שלושה פעמים בלבד. כאמור, ניתן להגיש בקשה להכרה בילד נכה ולקבל החזרים עד שנה אחורנית.

התהליך

ראשית כל יש לטפל בפציעה ולפנות לרופאים המומחים בסוג הפציעה במטרה לקבל את הטיפול הטוב ביותר ולקצר את תקופת ההחלמה. חשוב מאוד לשמור על כל הדוחות הרפואיים במקום מסודר ונגיש במידה ותצטרכו להם שנית.

הכרה בפגיעה אל מול ביטוח לאומי

יש למלא טופס בל/7821 מול הביטוח לאומי, טופס זה מעיד על ההורה האחראי על הילד הנכה ומסכם את המצב הרפואי של הילד. חשוב מאוד : למלא את כל הפרטים במסמך ולהחתים את המסמך על-ידי האנשים הנכונים במקומות המתאימים לכך.

טופס בל/7821 מורכב מ – 7 חלקים ו – 2 נספחים ( א' + ב' – ימולא ע"י הגורמים האחראים ) .

 1. פרטי הילד  –  שם + משפחה, תאריך לידה, ת.ז, כתובת, טלפון ומען למשלוח דואר.
 2. פרטי תובע הגמלה שהילד גר איתו.
 3. פרטים על ילדים נכים נוספים במשפחה
 4. פרטי טיפול רפואי – יש לצרף אישורים רפואיים תומכים מרופאים המוסמכים ע"י הביטוח לאומי –   מהות הפגיעה – פרטים על ליקויים מהם סובל הילד, אשפוז ( במידה והיה ) , קופת חולים, פרטים על טיפול רפואי בשנתיים האחרונות, תלות הילד באחרים, טיפולים פרא-רפואיים, סידור מוסדי ( במידה ויש ).
 5. חלק זה הנו רק לאלו שנפגעו כתוצאה מתאונה או שהגישו תביעה נגד צד שלישי ( במידה ויש ) – תאריך התאונה, סוג התאונה, מקום, הודעה למשטרה, באם הוגשה תביעה צד שלישי – פרטים על הצד הנוסף.
 6. פרטי חשבון בנק של התובע ( אחד ההורים ).
 7. הצהרה – חתימה המצהירה על אמיתות הדברים הכתובים בטופס.

נספח א'

ויתור סודיות רפואית – חתימה על נספח זה תאשר לביטוח לאומי לחקור את התיק הרפואי של הנפגע אצל קופת החולים בה הוא חבר. חובה לחתום על כך. ביטוח לאומי לא יתחיל תהליך בלי חתימה על ויתור סודיות זו.

נספח ב'

מחולק לשני חלקים:

 1. לילד עד גיל 6 – אישור טיפול התפתחותי -  ימולא ע"י גורם מוסמך – שם הילד והמוסד בו הוא מטופל, תאריך תחילת הטיפול, מספר הטיפולים בשבוע, כיצד מגיע הילד למוסד. חתימה וחתמת המוסד.
 2. לילד מעל גיל 6 – אישור לימודים – ימולא ע"י מנהל הבית ספר או הגן – שם הילד והגן/ביה"ס בו הוא לומד, תאריך התחלה, כיצד מגיע הילד לגן/ביה"ס. חתימה וחתמת המוסד.

טפסים שיש לצרף לטופס

 • תעודות רפואיות וסיכומי מחלה של השנתיים האחרונות, הכוללות טיפולים רפואיים.
 • אישור לימודים – ימולא על-ידי מנהל בית הספר או הגן ( נספח ב' סעיף 2 ) .
 • לילד על גיל 6 – אישור על טיפול התפתחותי – ימולא על-ידי הגורם המוסמך לכך ( נספח ב' סעיף 1  ).
 • המחאה מבוטלת או תדפיס בנק שבו מופיע שם בעל החשבון.
 • צילום תעודת זהות.

בהצלחה

שתף ב:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF
 • RSS
 • Add to favorites
 • Twitter
קטגוריות: מס הכנסה

סגור לתגובות