מימוש זכויות הנכים בישראל

מימוש זכויות רפואיות

מדריך להכרה במחלת מקצוע

פורסם ע"י Eran סגור לתגובות

כללי

אנשים רבים עובדים במקצועות שונים אשר החשיפה הנגרמת כתוצאה מעבודה ממושכת באותו המקצוע מובילה לעיתים למחלה קשה. המחלה הקשה לעיתים ניתנת לריפוי, ובמקרים קשים הנה קטלנית. בדיעבד יש לאתר גורמים מזהמים וגורמים סביבתיים העלולים לגרום למחלה בעקבות חשיפה יתרה ולדווח על כך לממונים במקום העבודה.

תקנות המוסד לביטוח לאומי  ( ביטוח מפני פגיעה בעבודה ) – תשי"ד 1954, בפרק השביעי, קובע כי המוסד לביטוח לאומי יפצה את אלו אשר נפגעו כתוצאה מחשיפה לחומרים מסוכנים בזמן עבודתם, ויכיר במחלתם כ"מחלת מקצוע".

מי זכאי

חוות הדיווח על מחלת המקצוע הנה על המעסיק, ועליו לדווח למפקח העבודה האזורי על-כך. כמו כן עליו לנקוט אמצעי הגנה ובטחון כנגד חשיפה של עובדים נוספים. במידה ואינך מועסק תיאלץ להוכיח את הקשר בין מחלתך לעבודתך הקודמת.

חשוב מאוד לציין  כי מימוש זכויות רפואיות מול הביטוח לאומי הנו תהליך המכריח את התובע להגיש מסמכים רבים וחוות דעת רפואיות ההכרחיות עבור המוסד לקביעת דרגת המחלה/פציעה ודרגת הקצבה לה הוא זכאי.

התהליך

תהליך הכרה במחלת המקצוע, או במילים אחרות מימוש זכויות רפואיות מול הביטוח לאומי, הנו תהליך ארוך יחסית ודורש תשומת לב והוכחות משפטיות אשר כרוכות בהבנה מעמיקה של חוות דעת רפואיות. על העותר להוכיח את הקשר בין מקום עבודתו ומקצועו, למחלה ממנה הוא סובל.

המוסד לביטוח לאומי מכיר במחלות שונות הנגרמות עקב חשיפה לחומרים כימיים וביולוגיים. הביטוח לאומי כחלק מהתהליך יבקש לבדוק לעומק את התיק הרפואי של מגיש העתירה ורק לאחר שהוכח מעבר לכל ספק כי ישנו קשר בין מקום העבודה, תקופת העבודה והמחלה תהיה זכאי להכרה במחלת המקצוע.

א.       את התהליך יש להתחיל מול המרפאה התעסוקתית של קופת החולים בה אתה חבר. הרופא במרפאה יאבחן את מצבך ולאחר בדיקות יחליט האם יש עילה

להגשת תביעה.

ב.       לאחר מכן יש לגשת למוסד לביטוח לאומי ולהגיש עתירה לתביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה.

ג.        יש למלא טופס בל/211 בביטוח לאומי.

ד.       יש להמתין תקופה ולחכות לזימון מול הוועדה של הביטוח לאומי אשר תקבע את גובה המחלה ואת הפיצוי בעבורה.

סיכום

עובדים רבים נאלצים לא אחת להיחשף לחומרים העלולים לפגוע ולסכן את בריאותם. על המעסיקים השונים לוודא כי בריאות עובדיהם אינה נמצאת בסכנה כלשהיא ובמידה וכן לטפל בכך בהתאם ולדווח למפקח המחוזי. מעסיקים אשר לא יטפלו בנושא הבטיחות באזור העבודה יעמידו את עובדיהם בסכנה ואת עסקיהם בסכנת סגירה.

אלו אשר נפצעו וחוששים כי יש קשר בין פגיעתם למקום עבודתם חייבים לטפל בנושא היות וחיי עובדים נוספים מוטלים על הכף. מחלת מקצוע מוכרת על ידי הביטוח לאומי ואלו אשר יוכרו על ידי המוסד יהיו זכאים לקצבת נכות והטבות שונות.

שתף ב:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • RSS
  • Add to favorites
  • Twitter
קטגוריות: מס הכנסה

סגור לתגובות