מימוש זכויות הנכים בישראל

מימוש זכויות רפואיות

מהי תאונת עבודה?

פורסם ע"י amit סגור לתגובות

לפי הגדרת החוק בביטוח לאומי תאונת עבודה היא תאונה שארעה תוך כדי העבודה ובעקבות העבודה אצל המעביד או מטעמו, במקום העבודה או בדרך אל או מהעבודה. במקרה של עצמאי – הכוונה לתאונה שקרתה תוך כדי עיסוקו.

ישנם מקרים שהחוק קובע מצבים נוספים שנחשבים לתאונות עבודה והם:

 • תאונה שארעה תוך כדי הליכה או נסיעה לעבודה או ממנה.
 • תאונה שארעה תוך כדי הליכה ממקום עבודה אחד למשנהו.
 • תאונה שארעה תוך כדי העבודה, במקום או בסביבת העבודה הקרובה ביותר, תוך כדי פעולה להצלת גוף, או רכוש, או למניעת נזק, או סכנה לגוף, או לרכוש.
 • תאונה שארעה תוך כדי העבודה עקב פגיעה שנגרמה על ידי אדם אחר ושאינה תוצאה של העבודה באמצעות חפץ כשהאדם הנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה.
 • תאונה שארעה בזמן הפסקת האוכל במקום העבודה או מחוצה לו.
 • תאונה שארעה  לחבר ועד עובדים תוך כדי מילוי תפקידו במקום עבודתו או במקום אחר.

זכויות רפואיות של נפגעי תאונת עבודה

ביטוח לאומי מזכה את מבוטחיו הנפגעים בתאונת העבודה בגמלאות שונות כגון:           ריפוי, החלמה, שיקום, אשפוז, מכשור רפואי תרופות וכיוצ"ב.
כמו כן קיימים גם דמי פגיעה –  אדם שאינו מסוגל לעבוד בעבודתו עקב פגיעתו בעבודה, או שאינו מסוגל לעבוד בעבודה מתאימה אחרת, זכאי לקבל תשלום הקרוי "דמי פגיעה". זהו פיצוי עבור התקופה בה לא היה כשיר לעבוד. הזכאות לדמי פגיעה היא עד לתקופה של 90 יום. דמי פגיעה הם כ 75% משכר עבודתו הרגיל של המבוטח המחושב לפי שכר שלושת חודשי עבודתו האחרונים. בתום תקופת דמי הפגיעה ובמידה ונמצא העובד נכה עבודה, יקבל הנפגע מהמוסד לביטוח לאומי קצבה או מענק לנכה עבודה.

על מי חלה חובת הדיווח במקרה של תאונת עבודה?

המוסד לביטוח לאומי הינו הגוף הציבורי הראשון שיש לדווח לו על כל פגיעה בעבודה שכתוצאה ממנה מת אדם, או שמצבו מחייב טיפול רפואי, או שאיבד את כושר העבודה שלו לשלושה ימים ויותר. את הטפסים המתאימים שיש למלא ניתן להשיג בסניפי המוסד לביטוח לאומי, ויש להקפיד למלא אותם על פי כל הדרישות. טופס שלא ימולא כראוי יוחזר לעובד ויעקב את מימוש הזכויות הרפואיות שלו. במקרה בו המבוטח מת, כתוצאה מהפגיעה בעבודה, חלה החובה למסור את ההודעה על התלויים בו: משפחתו או שארי בשר אחרים שלו.
בכל מקרה יאשר המעביד העובדות הנוגעות למקרה הפגיעה לפני מסירת ההודעה לביטוח הלאומי בכל הנוגע לנסיבות הפגיעה, לאופי עבודתו ומשרתו (מלאה חלקית וכדומה), לשכר עבודתו של הנפגע ולהיעדרותו מהעבודה כתוצאה מהפגיעה.

תאונות עבודה עלולות להביא לאובדן כושר עבודה, ולכן על נפגעי עבודה לדעת את הזכויות המגיעות להם, וכן להיות ערים למימוש זכויות רפואיות המגיעות להם מן המדינה.

מימוש זכויות רפואיות הינו המהלך הראשון של נפגע עבודה כדי לחזור לחיים שגרתיים נוחים ונעימים.

שתף ב:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF
 • RSS
 • Add to favorites
 • Twitter

סגור לתגובות