מימוש זכויות הנכים בישראל

מימוש זכויות רפואיות

מהם אחוזי נכות ולמה חשוב לדעת זאת?

פורסם ע"י amit סגור לתגובות

אחוזי נכות רפואיים וכלליים נקבעים ע"י ביטוח לאומי לאדם הפונה לקצבה כל שהיא עקב תאונת עבודה או ירידה בתפקוד. לשם כך מכונסת ועדה רפואית. כאשר נקבעו לאדם אחוזי נכות מעל אחוז מסוים, הוא נשלח לבדיקה במכון ל"הערכה תפקודית", ובמידה והוא עומד בקריטריונים של הוועדה, הוא עשוי לקבל אחוזים על אובדן כושר עבודה, או אחוזי נכות כלליים, ואז משולמת לו גמלת נכות כללית.

אחוזי נכות רפואית

לרופאים בוועדות הרפואיות יש את "ספר המבחנים" ובו רשומים כל הליקויים הרפואיים הקיימים, כשלכל סעיף קבוע אחוז נכות אחר על פי החוק. על סמך "ספר המבחנים" קובעים  הרופאים את אחוזי הנכות המגיעים לתובע. הגיע תובע לוועדה עם כמה מחלות, יקבע עבור כל אחת מהן אחוזי נכות מיוחדים. אחוז הנכות הסופי יקבע לאחר שקלול של כל אחוזי הנכות המצוינים. כדאי לדעת, כי ישנם ליקויים שהוחלט לגביהם שהם אינם משפיעים על כושר העבודה של האדם והם אינם נלקחים בחשבון. ליקויים אלה נקראים "ליקויים מנופים".

אחוזי נכות כללית

תובע שעבר את סף אחוזי הנכות הרפואית, ניגש לבדיקה תפקודית בוועדה על ידי רופא מוסמך, עובד שיקום או מרפא בעיסוק (במידה והתובעת עקרת בית). אחוזי נכות רפואית המאפשרים את המשך התהליך בוועדה להערכה תפקודית משתנים בין עובד לעקרת בית באופן הבא:

  • עובד – במידה ונקבעו לו 60% נכות רפואית לפחות מתוך "ספר המבחנים", או 40% נכות רפואית, כשאחד הסעיפים הרפואיים במקרה זה 25% לפחות – יעבור הלאה לבדיקת כושר עבודה. הבדיקה כוללת בדיקה רפואית ושיחה עם עובד שיקום.
  • עקרת בית – במידה ונקבעו לה 50% לפחות של נכות רפואית מתוך "ספר המבחנים" – תעבור לבדיקת כושר תפקוד בעבודות משק הבית. הבדיקה כוללת בדיקה רפואית ומבדקים תפקודיים על ידי מרפא בעיסוק.

לאחר סיום התהליך, פקיד התביעות מתייעץ עם הרופא המוסמך שבדק את התובע ועם עובד השיקום ששוחח עמו, או עם המרפא בעיסוק שבדק את עקרת הבית, וקובע את דרגות אי הכושר להשתכר או לתפקד. כמו כן, נקבעת תקופת אי הכושר לפי המסוגלות הפיזית או הנפשית של התובע ולפי מצבו הבריאותי. הדרגות הללו מהוות את אחוזי הנכות הכללית של התובע, שלפיהן נקבעת קצבת הנכות הכללית.

חשוב לזכור: אחוזי הנכות הכללית אינם נקבעים באופן ישיר מתוך אחוזי הנכות הרפואית אלא בהתאם למידת ההשפעה לחיוב או לשלילה על כושר התפקוד בפועל.

קביעת אחוזי נכות עקב תאונות עבודה או כל סיבה אחרת, שבגינה מגיע לאדם הנפגע קצבת נכות, מעוגנת בחוק ולכל אדם זכות לתבוע זכויות רפואיות אלו. החברות למימוש זכויות רפואיות עומדות לשרות הנפגע, כדי לעזור לו לחזור לתפקוד רגיל או לחילופין להמשך חיים בכבוד.

שתף ב:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • RSS
  • Add to favorites
  • Twitter
קטגוריות: מס הכנסה

סגור לתגובות