מימוש זכויות הנכים בישראל

מימוש זכויות רפואיות

סוגי גמלאות

פורסם ע"י Eran סגור לתגובות

קצבאות – ביטוח לאומי:

ביטוח לאומי מעניק קצבאות למי שגילו מעל גיל 18 אשר כושר השתכרותם נפגע עקב לקות. גם הורים עם ילדים בעלי לקות יכולים לתבוע קצבה בעבור ילדם.
כל קצבה נועדה לעזור לאוכלוסיה עם בעיה מסוימת לעיתים ניתן לקבל מספר קצבאות או לבחור בקצבה הגבוהה יותר. 

המטרה של הביטוח הלאומי היא לעודד יציאה לעבודה, אם זאת בעקבות תיקון לחוק הקצבאות שומרות על רשת בטחון במקרים רבים גם כאשר יוצאים לעבוד. 

קצבת נכות כללית:

קצבת נכות כללית כשמה כן היא נועד להעניק קצבה לנכים אשר לא מוגדרים בתוך קבוצה אחרת או בנוסף לקצבה זו. הקצבה נועדה לאזרח בגיר שכושר השתכרותו נפגע ב- 50% או שמשתכר פחות מרבע מן השכר הממוצע. גם אישה העוסקת במשק בית זכאית לקצבת נכות אם תפקודה נפגע ב 50% עקב נכותה. 

את הבקשה לקצבה יש להגיש מלווה בטופס המתאים מביטוח לאומי. יש לצרף את כל האישורים הרלוונטיים  לקצבת נכות כולל בדיקות רפואיות, תלושי זכר. לאחר הגשת הטפסים יוזמן המבקש לבדיקה רפואית. 

קצבה לילד נכה – גמלה: 

גמלה לילד נכה מוגשת לרוב על ידי ההורים, במקרה של הורים גרושים על ידי ההורה שהילד גר עימו, בכל מקרה הגמלה תוגש על ידי האפוטרופוס של הילד. הגמלה משתנה לפי מידת תלותו של הילד והחומרה של הליקוי, הגמלה מורכבת ממספר פרמטרים גמלה לסידורים מיוחדים, עזרה בלימודים, וטיפול התפתחותי. יש לצרף טופס תביעה, תעודות רפואיות, אישור לימודים, ואישור על טיפול התפתחותי מגורים מוסמך, במקרה של החמרה במצב הילד ניתן להגיש דיון חוזר בבקשה ע"פ המגבלות. 

עולים חדשים – עולה נכה – גמלה מיוחדת:

גמלה מיוחדת – גמלת נכה לעולים: 

בכדי לקצר את ההליך של אישור קצבת נכות כללית ולאפשר לעולים חדשים הסובלים מלקות לקבל גמלה מיוחדת בשנה הראשונה בארץ, את הגמלה ניתן להגיש לאחר הכרה במעמד של עולה, לאחר שנה יש להסדיר קצבת נכות כללית. 

הגשת הבקשה לגמלה מיוחדת: טופס תביעה, מסמכים רלוונטיים, ואם יש מידע נוסף הדרוש לצורך קבלת הגמלה. 

לאחר בדיקה והערכת מידת התלות תתקבל הקצבה לתקופה של עד 12 חודשים הגמלה מורכבת מגמלת שירותים מיוחדים וקצבת נכות כללית ולכן לא ניתן לקבל גמלאות אלה בנוסף לגמלה מיוחדת 

גמלה לאסירי ציון: 

גמלה ייחודית המיועדת לאנשים אשר היו אסירי ציון, ההכרה היא בגין פגיעות וחבלות שנגרמו בתקופת המעצר, לצורך קבלת הקצבה יש להגיש את טופס הבקשה תוך ציון המגבלות שנותרו עד היום.
התגמולים נקבעים לפי ממצאי הוועדה.   

גמלה למתנדבים: 

מתנדבים בישראל אינם אזרחים או תושבים בישראל ולכן אינם זכאים לביטוח הלאומי. למרות זאת ישנו ביטוח ספציפי עבור מתנדבים הפועלים בכפוף להפניה של גוף ציבורי מוסמך, במקרה של פגיעה של מתנדב והפגיעה תוכר הוא זכאי לטיפול רפואי ואם נגרמה לו נכות מגיעה לו קצבה או מענק. לצורך קבלת  

גמלות נוספות לסיוע בבעיה:

גמלת ניידות: 

הגמלה מיועדת למי שמתקשה בניידות הגמלה נועדה לקבלת הלוואות והחזר הוצאות המיועדים להקל ולאפשר ניידות לבעל המגבלה. 

גמלה נפגעי עבודה: 

תאונת עבודה הגורמת להפסקת העבודה (אי כשירות זמנית לעבודה)
במקרה של פציעה בעבודה או מחלה כתוצאה מהעבודה הביטוח הלאומי מעניק 3 חודשים דמי פגיעה תשלום השכר בעד שכר העבודה שהיה מתקבל לו היה עובד. במידה ונגרמה גם נכות יגיש לאחר סיום התקופה לה הוא זכאי לדמי פגיעה תביעה לגמלת נכות מעבודה.
יש להגיש את התביעה בהקדם ובכל מקרה לא תתקבל תביעה בחלוף שנה מיום תאונת העבודה.
במקרה של נכות קבועה ישנה אפשרות לקבל סיוע נוסף. 

גמלה לנפגעי פעולות איבה: 

פעולת איבה טומנות בחובן הרבה מעבר לפגיעה הפיזית, הפגיעה לרוב היא גם בסובבים את הנפגע. ניתן גם לקבל החזר הוצאות רפואיות ותשלומים נוספים בגין אובדן הכנסות.
נפגעי פעולות איבה לרוב זוכים לסיוע מעובדים סוציאליים המגיעים לאחר האירוע.
ישנן מספר תביעות ובקשות שניתן להגיש לקבלת תגמולים כספיים, למימון טיפול נפשי, תשלום בעד אובדן הכנסה והוצאות בזמן אשפוז, החזרים על טיפולים רפואיים ותרופות, וסיוע בשיקום.
יש להגיש את התביעה לא יאוחר משנה מקרות האירוע. 

גמלה לנפגעי תאונות אדם (אנוש): 

הגמלה הזאת בעצם מבטחת כל אזרח ישראל בביטוח לאומי כל העת. הגמלה ניתנת במקרה שאין הכרה  בתאונה במסגרת אחרת כגון תאונת עבודה או תאונת דרכים. עקב הפגיעה הנפגע אינו מסוגל לשוב לעבודה. במקרה זה יש לעבור בדיקה רפואית תוך 72 שעות משעת התאונה. הביטוח הלאומי רשאי לאשר זמן נוסף. יש לצרף תעודות רפואיות, ואישור היעדרות מעבודה. 

סיוע למבוגרים – קצבות לגמלאים:

 גמלת סיעוד: 

הגמלה מיועדת לאנשים מעבר לגיל פרישה ואינם יכולים לבצע את הפעולות היום יומיות בכוחות עצמם,
הגמלה המתקבלת היא שירותי סיעוד בלבד, לצורך קבלת שירותי סיעוד יש להגיש את טופס התביעה חוות דעת של הרופא המטפל כולל התלות של המבוטח, אישור על כל ההכנסות. 

שתף ב:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • RSS
  • Add to favorites
  • Twitter
קטגוריות: מס הכנסה

סגור לתגובות