מימוש זכויות הנכים בישראל

מימוש זכויות רפואיות

קצבאות נכות לכל נכות

פורסם ע"י amit סגור לתגובות

קצבת נכות משולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי לכל אדם המוכר על ידה כנכה. גמול זה משולם לכל אדם שנקבע כי איבד לפחות 50% מכושר העבודה שלו, או מיכולתו להשתכר, או 50% מכושר התפקוד של עקרת בית בעבודות משק הבית. כל נכות פיזית או נפשית מעל 50% מתוגמלת ומשולמת בידי המוסד לביטוח לאומי חודש בחודשו. אחוזי נכות נקבעים ע"י ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי שקובעת את גובה הפיצוי.

תקופת התשלום נקבעת ע"י המוסד לביטוח לאומי. תקופה זו יכולה להיות לזמן קצוב או לכל החיים, תלוי במקרה הנתון ובאחוזי הנכות. מגיל הפנסיה יקבל הזכאי לגמלה (לכל החיים) קצבה אחרת. כמו כן, רשאי הביטוח הלאומי לזמן את בעל הזכאות לבדיקות חוזרות, כדי להעריך את מצבו מחדש, את אחוזי הנכות שלו ואת מידת זכאותו להמשך. זכויות רפואיות וכלליות מוענקות ע"י המוסד לביטוח לאומי למקבלי קצבת נכות.

להלן רשימת הזכויות הניתנות:

1. פטור מתשלום דמי ביטוח

מי שמקבל קצבת נכות ואין לו הכנסה נוספת פטור מתשלומי דמי ביטוח. מי שדרגת אי הכושר שלו עומדת על 75% לפחות פטור מתשלום דמי הביטוח גם במידה ויש לו מקור הכנסה אחר.

2. קבלת קצבת נכות בזמן העבודה

במידה ומקבל הקצבה רוצה ויכול לצאת לעבודה מבחינת תפקודו, מעודד המוסד לביטוח לאומי תופעה זו, תוך שהוא ימשיך לשלם את הקצבה בזמן עבודתו זו, אך ככל שההכנסה מעבודה זו תגדל, כן תקטן גודל הקצבה המשולמת לזכאי. יחד עם זאת, ימשיך לקבל הזכאי הנחות בתחבורה הציבורית, בארנונה וכדומה, כפי שקיבל טרם עבד בגין נכותו.

3. שיקום מקצועי

שיקום מקצועי מקבל מי שנקבע עבורו לפחות 20% נכות רפואית לצמיתות. גם בן או בת הזוג הקבועים זכאים לשיקום מקצועי ובתנאי שהם:

א.      בעלי ליקויים שמונעים מהם לעבוד במה שעבדו, וכי הם זקוקים לשיקום מקצועי על מנת לחזור לעבודתם.

ב.      הם מתאימים למסגרת השיקום המקצועי.

ג.       הם מסוגלים להשתלב מחדש כעובדים רגילים ומשתפים פעולה מרצון.

4. קצבת נכות לאדם השוהה בחו"ל

קצבת נכות משולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי לתושב ישראלי השוהה בחו"ל לתקופה של שלושת החודשים הראשונים מאז יצא מן הארץ. במידה והאדם יצא לצורך טיפולים רפואיים במדינה אחרת, או שלחילופין הוא מועסק ע"י מעסיק ישראלי באותה המדינה, יהיה זכאי להמשך תשלום הקצבה כרגיל.

5. שיעור הקצבה

 1. כל מי שנקבע לו מעל 74% אי כושר עבודה זכאי לקצבת נכות חודשית מלאה.
 2. כל מי שנקבע לו מעל 74% אי כושר עבודה ואחוזי הנכות הרפואיים הינם לפחות 50% יקבל קצבה חודשית נוספת על פי אחוזי הנכות.
 3. מי שנקבע לו בין 60% ל – 74% אי כושר עבודה, זכאי לקצבת נכות חודשית חלקית המותאמת לדרגת אי הכושר שקיבל.

  מימוש זכיות רפואיות

שתף ב:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF
 • RSS
 • Add to favorites
 • Twitter
קטגוריות: מס הכנסה

סגור לתגובות