מימוש זכויות הנכים בישראל

מימוש זכויות רפואיות

מימוש זכויות קצבה לשירותים מיוחדים

פורסם ע"י Eran סגור לתגובות

קצבאות ביטוח לאומי לנכים הזקוקים לעזרה בפעילות יום יומית:

שירותים מיוחדים לנכים – קצבה לשירותים מיוחדים:

קצבה לשירותים מיוחדים – כללי: 

 כל אזרח ותושב ישראל עד גיל הפנסיה ואינו יכול לנהל אורח חיים תקין ברשות עצמו זכאי לסיוע מיוחד זה מאת הביטוח הלאומי, ניתו לקבל סיוע זה באמצעות הגשת תביעה באופן אישי או באמצעות המרכז זכויות רפואיות המתמחה בנושא. הקצבה נועדה לשני סוגים של אוכלוסיות: 

1)      גברים או נשים הזקוקים להשגחה 24 שעות ביממה בכדי למנוע סכנת חיים לעצמם או לאנשים אחרים. 

2)      בעלי מגבלות תפקודית הזקוקים לעזרה בפעילות יום יומית הנדרשת לניהול חיים כגון לבישה, אכילה, רחצה, וכו'. 

תנאים מצטברים לזכאות לקצבה לשירותים מיוחדים: 

-         תושב מדינת ישראל 

-         מעל גיל 18 

-         הגשת התביעה תעשה עד 90 יום לפני גיל הפרישה. 

-         הוכר על ידיד המוסד לביטוח לאומי ומקבל קצבה לפי אחד  הקריטריונים: 

 • נכות רפואית בשיעור4 של 60% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים).
 • אינו מקבל קצבת נכות,, מוכר ע"י הביטוח הלאומי בנכות רפואית של 75% (לעניין שירותים מיוחדים).
 • לא מאושפז במוסד המעניק לו טיפול לבעיה בגינה מגיעה הקצבה.
 • לא מקבל הטבות לפי הסכם ניידות או הסכמים אחרים כגון גמלת סיעוד. (ישנה אפשרות לבחור מבין הגמלאות במקרים מסוימים)
 • אינו מקבל קצבה מיוחדת כפי שהוזכר או תשלום בעד טיפול אישי או בעד עזרה בבית לפי כל חוק.
 • מקבל הטבת ניידות יהיה זכאי לקצבת שירותים מיוחדים רק אם ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה מגבלת ניידות בשיעור של 100% מגבלת ניידות תקבע לרוב למי שזקוק לכסא גלגלים או שהוא מרותק למיטה
 • בנוסף לאמור לעיל החל מה 1.1.10 הכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע.

אוכלוסיות מיוחדות: 

עולים חדשים

1) נכים זכאים לגמלה זו גם במסלול מיוחד עבורם.  הזכאות לקצבה זו מתקבלת מאחת משתי זכאויות העולה הינו בגיל העבודה לפי כללי הביטוח הלאומי, 

2) הזכאות מתחילה לאחר כ 90 ימים מיום העלייה. והזכאות עבורם נקבעת על פי מבחן התלות בזולת  והם אינם נדרשים  לסף הרפואי הרגיל. 

3) נכות כללית לעולה: לאחר 6 חודשים מיום העלייה ועד לשנה יקבלו העולים קצבת נכות בתנאי שעברו את תנאי הסף לגמלת שירותים מיוחדים לאחר שנה מעמד העולה לצורך קצבה זו ככל אזרח ישראל. 

תקופת הזכאות: 

הזכאות מתחילה ב- 1 לחודש ולא פחות מ 90 יום מיום שנעשה האדם זכאי לקצבת נכות בהנחיית רופא המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבוע זכאות לקצבה רטרואקטיבית עד לתקופה של חצי שנה ע"פ הקריטריונים לקבלת הקצבה. 

מענק פטירה: 

מענק פטירה משלום עבור מי שקיבל קצבה מאת הביטוח הלאומי, לרוב מענק הפטירה משולם באופן אוטומטי ואין צורך להגיש בקשה.[1] 

שעור הקצבה, כמה מקבלים זכאים לקצבת שירותים מיוחדים: 

 • מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב הפעילות היום יומית: מי שזקוק להשגחה מתמדת או ברוב שעות היממה זכאי לקצבה בשיעור של 50% מקצבת נכות ליחיד ועוד סכום קבוע של 283 ₪.[2]
 • מי שזקוק לעזרה בעשיית כל הפעילות היום יומית: הזכאות היא 105% מקצבת נכות מלאה ועוד סכום קבוע של 575 ₪.
 • מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל הפעילות היום יומית בכל שעות היממה זכאי לקצבה בשיעור 175% מקצבת נכות מלאה ועוד סכום קבוע של 858 ₪.

שאלות ותשובות קצבה לשירותים מיוחדים: 

  

נסיעות לחו"ל: 

  

אני נוסע לחו"ל האם אמשיך לקבל קצבת נכות? 

תשובה: מי שקיבל את הקצבה חודשים לפני צאתו לחו"ל ימשיך לקבל את הקצבה למשך 6 חודשים 

ואם אני נוסע לצורך טיפול רפואי? 

תשובה: במידה ומקבל הקצבה נוסע לחו"ל לצורך טיפול רפואי או בשליחות של בן / בת זוגו ביטוח לאומי ישקול המשך קבלת הקצבה עד לתקופה של 24 חודשים. 

________________________________________________________________________________________________________________ 


[1] נכון לפברואר 2010 8074 ₪ 

[2] נכון לפברואר 2010 1010 ₪

שתף ב:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF
 • RSS
 • Add to favorites
 • Twitter
קטגוריות: מס הכנסה

סגור לתגובות