מימוש זכויות הנכים בישראל

מימוש זכויות רפואיות

קצבת שירותים מיוחדים – מהי?

פורסם ע"י admin סגור לתגובות

מה היא קצבה המכונה: קצבת שירותים מיוחדים? למי היא מיועדת? מהי תקופת הזכאות בגינה וכיצד ניתן לממש את זכותכם לקבלת קצבה זו ?כל התשובות בשורות שלפניכם.

 קצבת השירותים המיוחדים- כרטיס ביקור

קצבת השירותים המיוחדים היא למעשה קצבה המשולמת לכל אזרח מדינת ישראל המבוטח במוסד לביטוח לאומי, מגיל 18 שנים ושלושה חודשים ועד לגיל פרישה, וזאת במידה והמבוטח נזקק לעזרתו של אדם אחר במסגרת ביצוע פעולות יומיומיות כגון: רחצה, ניידות, אכילה, לבישה ושליטה על הסוגרים (הפרשות). קצבה זו מוענקת בהתאם לחוק הביטוח הלאומי הקובע שעל מנת להיות זכאי לקבלת קצבה מסוג שירותים מיוחדים, האדם המגיש את הבקשה חייב לעמוד בתנאים הבאים: מגיש הבקשה נמצא כנזקק לעזרתו של אדם אחר בביצוע אחת מהפועלות המופיעות לעיל, מגיש הבקשה מתגורר בארץ והוא מעל גיל 18 ושלושה חודשים, מגיש הבקשה מקבל קצבת נכות אשר נפסקה לו על ידי הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי וזאת במקרים בהם הנכות הרפואית אשר נפסקה לו עומדת על 60 אחוזים לפחות, מגיע הבקשה איננו מקבל קצבת נכות בשיעור של 75% ומעלה והוא איננו מקבל קצבה מיוחדת כנפגע תאונות עבודה.

יחד עם זאת, מגיש הבקשה יכול להיות כל אדם העונה על התנאים הבאים: מגיש הבקשה מטופל באמצעות דיאליזה לפחות פעמיים בשבוע, מגיש הבקשה הינו אדם שעבר השתלת איברים, מגיש הבקשה הינו אדם שעבר השתלת מח עצם וכל אדם המוגדר כחולה אונקולוגי. חשוב שתדעו: נכים המטופלים במסגרות שונות בהן הם מקבלים שירותי רפואה, סיעוד או שיקום-אינם זכאים להגיש את הבקשה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים.

מה הם שיעורי הקצבה ?

קצבה זו נקבעת בהתאם למצבו הרפואי של מגיש הבקשה והיא מעדכנת מעת לעת. נכון לשנת 2015, שיעורי הקבצה לשירותים מיוחדים עומדת על סך של 1,095 ₪ לחודש ועוד 306 שקלים לחודש לזכאים בשיעור של 50% מקצבת נכות מלאה. סכום זה מוענק לכל אדם הנזקק לעזרה רבה במהלך ביצוע רוב הפעולות היומיומיות. אדם הנזקק לעזרה בביצוע כל הפועלות היומיומיות זכאי לקצבה בסך 2,298 שקלים ותוספת של עד 624 ₪ לחודש. כל אדם התלוי באופן מוחלט בעזרתו של האחר בביצוע כל הפעולות היומיומיות לאורך כל שעות היממה, יהיה זכאי לקצבה בסך של 3,831 שקלים לחודש ותוספת בסך 930 שקלים. מימוש הזכאות מיושם באמצעות הגשת תביעה לקצבת שירותים מיוחדים.

חשוב שתדעו: רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי ראשי לפסוק זכאות לקבלת הקצבה באופן רטרואקטיבי עד לתקופה של שישה חודשים מיום הגשת התביעה.

שתף ב:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • RSS
  • Add to favorites
  • Twitter
קטגוריות: מס הכנסה

סגור לתגובות