מימוש זכויות הנכים בישראל

מימוש זכויות רפואיות

תקציר ספר המבחנים של הביטוח לאומי

פורסם ע"י Eran סגור לתגובות

ספר המבחנים של ביטוח לאומי ישראל ספר המבחנים מאגד בתוכו אלמנטים משפטיים ורפואיים אשר מקנים את היכולת והכלים לרופאים ולוועדות הרפואיות השונות לקבוע את אופי הפציעה ובכך בהתאם לקבוע את אחוז הנכות.

קביעת אחוז הנכות הנו קריטי ומחייב את הביטוח לאומי בכל הקשור להכרה בנכות ובקצבאות השונות.

חשוב לציין כי אחוזים שונים של נכות מקנים זכויות שונות ולכן חשוב מאוד לדעת ולהבין את אופי ההמרה של הפציעה / פגיעה / מחלה לאחוזי נכות.

החלק הראשון בספר הנו חלק משפטי גרידה ומאגד בתוכו את כל ההגדרות המשפטיות לפציינטים ולרופאים, לוועדות הרפואיות ולביטוח לאומי.

מושגים: ( מצוטטים מחוק הביטוח לאומי תשט"ז 1956 )

 • " רופא מוסמך "  – רופא אשר המוסד מינה אותו להיות רופא מוסמך והמינוי יכול שיהיה לעניין מסויים לפי תקנות אלה או לכל העניינים, הכל לפי האמור בכתב המינוי"  זאת אומרת רופא מוסמך הנו רופא אשר הוסמך מצד המוסד לביטוח לאומי לדון בנושא ספציפי לדוגמא: רופא מומחה לליקוי שמיעה.
 • "פוסק רפואי"  – רופא אשר שמו כלול ברשימת הפוסקים הרפואיים שנקבעה על-ידי שר העבודה ופורסמה ברשומות " פוסק רפואי הנו רופא הפוסק מטעם הביטוח לאומי את אחוזי הנכות בהתבסס על חוות הדעת הרפואית מהרופא המוסמך.
 • "נפגע" – התובע גימלה"   -    את/ה.
 • "הרשות" – וועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי(שיקום מקצועי) תשט"ז 1956, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על-ידי מנהל ביטוח נפגעי עבודה".

במילים אחרות – הביטוח לאומי מיוצג על-ידי וועדה המורכבת משלושה יחידים: פקיד שיקום, רופא מוסמך ומעובד של הביטוח הלאומי שהוסמך לכך על-ידי המנהל.

כאשר אנו נגשים לקבל הכרה ואחוזי נכות אנו נצטרך ראשית להוכיח את הבעיות הרפואיות לרופא המוסמך לכך, להוציא ממנו את האישורים הרלוונטים, לעבור ביקורת אצל הפוסק הרפואי ורק אח"כ נוכל לקבל אישור סופי על אופי הנכות ואחוזי הנכות מהביטוח לאומי.

וועדה רפואית

דרגת הנכות נקבעת ע"י וועדה המורכבת מרופא פוסק אחד, במקרים מסוימים ייתכן ושני רופאים פוסקים במידה וישנה בעייה המצריכה חוות דעת משני ענפי רפואה שונים. לדוגמא: נכה שהוא גם סובל מליקוי שמיעה, ישבו בוועדה 2 רופאים אחד מומחה לבעיות גפיים / אורטופדיה והשני מומחה לליקוי שמיעה.  הוועדה רשאית:

 • לזמן את הנפגע / נכה לוועדה רפואית ולבדוק אותו באופן פרטני וישיר.
 • לקבוע את אחוזי הנכות מבלי לראות בכלל את הנפגע ועל סמך מסמכים רפואיים בלבד.
 • למנות עוד יועצים רפואיים כדי לקבל חוות דעת נוספת או רחבה יותר.

ניתן לערער על החלטת הוועדה אל מול בתי הדין המחוזיים

חישוב אחוזי נכות

אדם אשר דרגת הנכות שלו נגרמה ממספר של פגיעות או פציעות, אחוז הנכות שלו יהיה סך כל האחוזים באופן מצטבר של כל פגיעה ופגיעה. לדוגמא: אם על ליקוי ראייה (חלקי ) ניתן לקבל 30% נכות ועל פציעה בגב ( אשר מונעת תנודה בזוויות מסוימות ומצריכה משכב ) מקבלים 37% נכות. אדם הסובל משני הנכויות הנזכרות יקבל הכרה של 67% נכות.   (  30%  +  37%  =  67%  ).

ערעור על הוועדה הקיימת

ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה לאחר 6 חודשים מיום ההחלטה או במידה והורע מצבו של הנפגע או שנתגלתה פגיעה חדשה אשר לא הובאה לידיעת הוועדה הראשונית. במקרה שכזה יש להגיש ערעור מול הביטוח לאומי ולהמציא את האישורים הרלוונטים המאששים את החמרת המצב של הנפגע / חולה.

דיון מחדש

הדיון מחדש יכול להתבצע ע"פ בקשת הרופא, במידה והנכות הוכרה רק לתקופה מסויימת ולכן לפני תום התקופה או אחרי 6 חודשים רשאי הרופא המוסמך לדון מחדש במצבו של הנפגע. במידה וירצה הנפגע לדון מחדש במצבו עליו להמציא אישורים המאששים את הרעת מצבו הרפואי ושינוי בפגיעה או פגיעה חדשה נוספת אשר לא הובאה לידיעת הוועדה הראשונית.

לספר המבחנים  המלא – לחץ כאן

שתף ב:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF
 • RSS
 • Add to favorites
 • Twitter
קטגוריות: מס הכנסה

סגור לתגובות