מימוש זכויות הנכים בישראל

מימוש זכויות רפואיות

250 – טופס מתן טיפול רפואי לנפגע עבודה

פורסם ע"י Eran סגור לתגובות

טופס 250 – טופס מתן טיפול רפואי לנפגע עבודה, הנו טופס אשר יש להגיש כאשר נפגעתם במהלך עבודה. טופס זה הנו ראשוני ומהווה ראייה כי אכן נפגעתם במהלך העבודה. חשוב לוודא כי אופן הפציעה ידווח לאחראים בעבודה כך שמקרה זה ילמד ולא יקרה לעובדים האחרים. את הטיפול הרפואי יש לערוך בקופת החולים ובאמצעות רופאים המוכרים על ידי הביטוח לאומי. ביטוח רפואי פרטי לא יוכר ולא יוחזרו הכספים בעבורו.

כללי

עובדים נפצעים במהלך העבודה. אומנם דרגת הפציעות הנן שונות אך טופס 250 הנו לאלו אשר נצרכים לטיפול רפואי מעבר לעזרה ראשונה בסיסית במקום העבודה. במידה ונפצעתם במהלך עבודתכם יש לטפל בפגיעה ולוודא כי הנכם שומרים עותק של כל הטפסים אשר תקבלו מחדר במיון והרופאים השונים. טפסים אלו ישמשו כהוכחה אל מול הביטוח לאומי בדבר הפציעה.

התהליך

ראשית כל יש לטפל בפציעה ולפנות לרופאים המומחים בסוג הפציעה במטרה לקבל את הטיפול הטוב ביותר ולקצר את תקופת ההחלמה.

שלב ראשון –  הגשת עזרה רפואי

על המעסיק למלא בל/ 250 - טופס מתן טיפול רפואי לנפגע עבודה, טופס זה מאשר את תהליך הפציעה ומהווה הכרה של הביטוח לאומי בפציעה. חשוב מאוד : למלא את כל הפרטים במסמך ולחתום במסמך במקומות המתאימים לכך.

טופס 250 מורכב מ –4 חלקים.

 1. פרטי המעסיק – שם, מס' תיק ניכויים. כתובת וטלפון.
 2. פרטים אישיים  – שם + משפחה, תאריך לידה, מצב משפחתי, ת.ז, כתובת, טלפון ומען למשלוח דואר.
 3. פרטי התאונה – תאריך הפציעה, מקום התאונה, תאור התאונה והאיבר שנפגע. + חתימה של המעסיק וחותמת העסק – הצהרה.
 4. ימולא על-ידי הקופת חולים – שם הקופה ומהות התאונה ( אבחנה רפואית ).

טפסים שיש לצרף לטופס

 • אין צורך לצרף טפסים נוספים

סיכום התהליך

לאחר תקופה תקבל אישור בדואר על קבלת הטופס על-ידי הביטוח לאומי אשר יקבע כי עליך להגיש מסמכים נוספים או זימון לוועדה רפואית אשר תבחן ותאשר את אחוזי הנכות ( במידה ויש ) שמגיעים לך בעקבות הפציעה.

בהצלחה

שתף ב:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF
 • RSS
 • Add to favorites
 • Twitter
קטגוריות: מס הכנסה

סגור לתגובות