top of page

קצבת ילד נכה

ביטוח לאומי

קצבת ניידות לילד נכה


הורים לילדים עם צרכים מיוחדים יכולים לקבל גמלת ניידות במידה שלילדם יש ליקוי רפואי בגפיים התחתונות באופן שמגביל את ניידותו. לצורך העניין, קיימת רשימת ליקויים סגורה אשר כוללת מצבי שיתוק, קטיעות, קיצור גפה, נקעים, מומים מלידה ועוד.

בין ההתמודדויות ואתגרי היומיום השונים של הורים שמגדלים ילד נכה עם ליקויים מסוג זה, ישנה התמודדות משמעותית וגדולה – הניידות. הורים רבים מוצאים עצמם מוגבלים באמצעי ניידות המתאימים לילד, ופעמים רבות עליהם לרכוש אביזרים רבים ויקרים שחיוניים לניודו ממקום למקום. לצורך העניין, קיים סל הטבות לניידות אשר נועד לסייע להורים לנייד את ילדיהם בצורה עצמאית ואף לפתח אצל הילדים את היכולת להתנייד בכוחות עצמם. הטבות הניידות עשויות לכלול: קצבה חודשית להוצאות ניידות, הלוואה לרכישת רכב חדש, פטור מאגרת הרישוי, וכן הלוואות שונות הניתנות עבור רכישת אביזרים מיוחדים לרכב.

מה עושים עכשיו? 

התהליך לקבלת גמלת ניידות שונה מזה המתקיים לקביעת זכאות לקצבת ילד נכה על ידי הוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי. כאשר מדובר בגמלת ניידות, הביטוח הלאומי אמנם מיישם את ההחלטה אך הוועדות הרפואיות לניידות מתבצעות במשרד הבריאות. הוועדה לניידות היא שקובעת אם יש לילד ליקוי ברגליו בהתאם לרשימת הליקויים המוגדרת, וכן מהם אחוזי הנכות בגין ליקוי זה. על מנת לקבל את הטבות הניידות, יש להוכיח קיומה של מוגבלות בניידות בשיעור מינימלי של 60%. בסיום הבדיקה, הוועדה הרפואית מגישה את המלצותיה לביטוח לאומי שאחראי כאמור על יישומן.

האם ניתן לקבל גמלת ניידות בנוסף לגמלת ילד נכה?

 ככלל, הדבר אפשרי רק אם נקבעו לילד לפחות 80% בניידות, או במקרים בהם הילד זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו. במקרה שאינו עומד בתנאים האלה, ילד שזכאי לגמלת ניידות ומקבל גמלת ילד נכה – יצטרך לבחור בגמלה אחת מבין השתיים.הורים לילדים עם צרכים מיוחדים יכולים לקבל גמלת ניידות במידה שלילדם יש ליקוי רפואי בגפיים התחתונות באופן שמגביל את ניידותו. לצורך העניין, קיימת רשימת ליקויים סגורה אשר כוללת מצבי שיתוק, קטיעות, קיצור גפה, נקעים, מומים מלידה ועוד.

בין ההתמודדויות ואתגרי היומיום השונים של הורים שמגדלים ילד נכה עם ליקויים מסוג זה, ישנה התמודדות משמעותית וגדולה – הניידות. הורים רבים מוצאים עצמם מוגבלים באמצעי ניידות המתאימים לילד, ופעמים רבות עליהם לרכוש אביזרים רבים ויקרים שחיוניים לניודו ממקום למקום. לצורך העניין, קיים סל הטבות לניידות אשר נועד לסייע להורים לנייד את ילדיהם בצורה עצמאית ואף לפתח אצל הילדים את היכולת להתנייד בכוחות עצמם. הטבות הניידות עשויות לכלול: קצבה חודשית להוצאות ניידות, הלוואה לרכישת רכב חדש, פטור מאגרת הרישוי, וכן הלוואות שונות הניתנות עבור רכישת אביזרים מיוחדים לרכב.


מה עושים עכשיו? 

התהליך לקבלת גמלת ניידות שונה מזה המתקיים לקביעת זכאות לקצבת ילד נכה על ידי הוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי. כאשר מדובר בגמלת ניידות, הביטוח הלאומי אמנם מיישם את ההחלטה אך הוועדות הרפואיות לניידות מתבצעות במשרד הבריאות. הוועדה לניידות היא שקובעת אם יש לילד ליקוי ברגליו בהתאם לרשימת הליקויים המוגדרת, וכן מהם אחוזי הנכות בגין ליקוי זה. על מנת לקבל את הטבות הניידות, יש להוכיח קיומה של מוגבלות בניידות בשיעור מינימלי של 60%. בסיום הבדיקה, הוועדה הרפואית מגישה את המלצותיה לביטוח לאומי שאחראי כאמור על יישומן.


האם ניתן לקבל גמלת ניידות בנוסף לגמלת ילד נכה?

ככלל, הדבר אפשרי רק אם נקבעו לילד לפחות 80% בניידות, או במקרים בהם הילד זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו. במקרה שאינו עומד בתנאים האלה, ילד שזכאי לגמלת ניידות ומקבל גמלת ילד נכה – יצטרך לבחור בגמלה אחת מבין השתיים.

אנחנו כאן בשבילכם 

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות, בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים בכל הקשור לסיוע במימוש זכויות רפואיות. בחברתנו פועלים כ-25 רופאים וכ-150 עובדים, מנהלי לקוח, ואנשי מקצוע, המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות, מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בפנייתכם לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לכם עקב המצב הרפואי שלכם. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לכם בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידכם.

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

  • הודעה
  • white phone
  • ווטסאפ
bottom of page